หลังเก็บทุเรียนแล้ว ชาวสวนทำอะไรต่อบ้าง?

หลังเก็บทุเรียนแล้ว ชาวสวนทำอะไรต่อบ้าง?

หลังจากที่ชาวสวนเก็บเกี่ยวทุเรียนเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือ “การเตรียมความพร้อมของต้นทุเรียน เพื่อการติดดอกและออกผลในฤดูกาลถัดไป” โดยจะทำการตัดแต่งกิ่งทุเรียน

การตัดแต่งกิ่งนั้นเป็นการช่วยทำให้ต้นทุเรียนพร้อมเพื่อการออกดอกติดผล ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ

ระยะ 1: การตัดแต่งหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว

เป็นการตัดกิ่งที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ออก เช่น กิ่งที่เป็นโรค กิ่งที่ไม่มีประโยชน์ กิ่งที่แห้ง กิ่งแขนง รวมทั้งตัดขั้วผลที่ติดค้างอยู่ทิ้งไป การตัดแต่งกิ่งระยะ 1 นั้นทำเพื่อให้ต้นทุเรียนแตกกิ่งที่สมบูรณืออกมาใหม่

ระยะ 2: การตัดแต่งช่วงปลายฝนก่อนการใส่ปุ๋ยครั้งที่สอง

เป็นการตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค กิ่งตะขาบ กิ่งน้ำค้าง และกิ่งกระโดด เพื่อให้ต้นทุเรียนสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ระยะ 3: การตัดแต่งกิ่งหลังจากทุเรียนติดผลแล้วประมาณ 30-45 วัน

เป็นการตัดแต่งเฉพาะกิ่งที่เกิดขึ้นใหม่พร้อมๆไปกับการตัดแต่งผลอ่อน

อ้างอิง

สอบถามเพิ่มเติม